Actueel

Op 6 februari wil de gemeente met jou van gedachten wisselen over het klimaatbeleid en de burgemeestersconvenant. Drie sprekers zullen een boeiende toelichting geven binnen hun vakgebied. Daarna kan de zaal onder leiding van journalist en bioloog Dirk Draulans in debat gaan met het panel. Deze keer wel over de bovengemeentelijke zaken. Het is niet de bedoeling om concrete...

We houden dit jaar onze nieuwjaarsreceptie in het mooie park Vordenstein. Eerst samen de benen strekken en genieten van de natuur en het gezelschap, daarna de borrel.
Kom jij ook mee klinken op een inspirerend, groen en gezond 2017?

Verzamelen op zondag 5 februari om 14u aan het brugje ter hoogte van de parking aan de Kopstraat.
Plan en info over Vordenstein

'...

In tegenstelling tot de andere partijen stelt groen voor om de directe belastingen te verminderen in plaats van een vermindering van personenbelasting en opcentiemen. Dit is vooral beter voor Schotenaren met lage inkomens. Het effect van de belastingvermindering zoals voorgesteld door N-VA, VLD en CD&V komt immers enkel ten goede aan de beter gegoeden. De verlaging geeft 600.000 euro...

Bevoegdheden

Bonte Hannek, 40 ha natuurgebied voor 0,02 euro
Geen autostrade (A102) dwars door Schoten!

Home