Onze mensen

Voorzitter Groen Schoten

Maatschappelijk assistent

Maya: "Van in mijn jonge jaren ben ik actief in het Schotense verenigingsleven, bestuur van het jeugdhuis en hoofdleidster in de chiro. Het leefmilieu ligt mij nauw aan het hart. Zeker nu, met de komst van de A 102, maak ik mij zorgen over de toekomstige lucht- en leefkwaliteit in Schoten. Ik denk dat veel SChotenaren met mij deze bezorgdheid delen. Groen is voor mij de partij die het meest aansluit bij mijn visie en vormt een progressief alternatief."

Maya is voorzitter van Groen Schoten en volgt de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) op.

Gemeenteraadslid

Leo Van Hullebuschstraat

° 12 april 1953

Gepensioneerd projectmanager – gemeenteraadslid Groen Schoten

Eric:  “Vanuit mijn engagement in jeugdbeweging en vredesbeweging kwam ik bij Groen terecht waar ik mij sedert 1982 tot heden actief heb ingezet als gemeente- en of OCMW raadslid. Ook de derde wereld problematiek heb ik steeds van nabij gevolgd. Groen is voor mij de partij die een echte toekomstvisie heeft met veel aandacht voor ons leefmilieu en dit gecombineerd met een sterke rechtvaardige sociale visie. Samen met een nieuwe frisse groene ploeg wil ik verder werken aan deze belangrijke groene thema’s.”

Gemeenteraadslid

Zandstappenstraat

° 8 september 1975 

Leerkracht wetenschappen

Peter: "Het gaat niet goed met de wereld, en ik weet dat het beter kan. Ik wil mijn kinderen later recht in de ogen kunnen kijken en zeggen: ik heb het ten minste geprobeerd. Groen zijn, dat ben je, en ieder vertaalt dat op zijn manier. Vermits ik vind dat de politiek een grote verantwoordelijkheid heeft rond het behoud van onze planeet, wil ik op deze manier mijn steentje bijdragen. Op elk niveau moet er iets gebeuren, en ook Schoten kan veel duurzamer bestuurd worden dan nu het geval is."

Voorzitter Jong Groen

Wijk Atheneum

Student Sociaal Werk

Olivier: "Als kind was ik al geïnteresseerd in de politiek. Het was alleen een zaak van wanneer, waar, met wie en hoe. Na mijn ervaringen bij de Schotense jeugdwerking, wou ik meer. Dit is mogelijk via de politiek. Door een zoektocht naar mijn eigen waarden kwam ik uit bij Groen. Daar wil ik voluit gaan, samen met mijn engagementen bij de jeugdraad (bestuurslid) en het jeugdhuis Kaddish (secretaris).

Ik wil opkomen voor jeugd, klimaat en een veilige thuis voor elke Schotenaar. Dit met een goede dosis gezond verstand. Doe je mee? Van harte welkom bij Jong Groen Schoten!"

Penningmeester Jong Groen

Wijk Centrum

Student Orthopedagogie

Jelmer: "Al heel mijn leven woon ik in Schoten. Ik heb hier dan ook mijn hart verloren. Ik ben heel actief in het Schotense verenigingsleven. Als chiroleider en bestuurslid van het jeugdhuis Kaddish en de jeugdraad, probeer ik er elke dag opnieuw te zijn voor de Schotense jeugd. Bij Jong Groen wil ik meebouwen aan een nog betere toekomst voor onze jongeren!"

Afgevaardigde lokaal overleg kinderopvang en gehandicaptenraad

Borkelstraat

Onthaalouder

Marrit: "Ik wil me graag inzetten om mee te werken aan een gemeente waar iedereen, ongeacht achtergrond en/of mogelijkheden, zich thuis voelt. Waar jong en oud samen feesten, leven, werken en sporten. Waar iedereen zijn inbreng heeft en bij het beleid betrokken wordt. Kortom een gemeente waar niemand uit de 'groene' boot valt."

Marrit volgt voor Groen Schoten het lokaal overleg kinderopvang en de gehandicaptenraad op.

Webmaster en afgevaardigde milieuraad

Nachtegalenlei

dirk.gadeyne@groen.be

Gepensioneerd stafmedewerker ziektepreventie en gezondheidspromotie (Logo Antwerpen)

Dirk: "Ik ben meer dan 30 jaar actief bij Agalev/Groen en heb van 1988 tot 2006 gedurende 18 jaar in de Schotense gemeenteraad constructief meegebouwd aan het groene gedachtengoed. Ik engageer me graag in de milieuraad en bij Groen voor een aantal grote dossiers zoals de verwerving van het 40 ha natuurgebied de Bonte Hannek, het behoud van de groengordel rond schoten, de bescherming van het openbaar groen en het bomenbestand, duurzame en eerlijke handel en zoveel meer. Groen is de partij van mijn hart."

Dirk volgt voor Groen Schoten de milieuraad op.

Afgevaardigde seniorenraad

Schijndallei

Gepensioneerd chemicus (sinds 2011)

Emile: "Met mijn ervaringen en talenten wil ik de kansen en mogelijkheden benutten om onze gemeenschap de energie te leveren om de levenskwaliteit voor iedereen te verbeteren zonder enige uitputting van middelen of hinder voor andere levens."

Emile is actief in Groen sinds 2005, lid van de milieuraad en bestuurslid van de wijkvereniging Donk. Hij wilt een bijdrage leveren aan politiek en beleid die steunt op vertrouwen, respect en samenwerking. Emile houdt zich bezig met de ontwikkeling van biogas uit micoralgen als aternatieve energiebron, wandelt graag, speelt tennis en houdt van een film op tijd en stond.

Emile volgt voor Groen Schoten de seniorenraad op.

Wijk Berkenrode

Verantwoordelijke van een Okido (occasionele kinderopvang)

Nelle: "Ik heb het groene gedachtengoed met de paplepel meegekregen. Nu, vele jaren later en een kritische blik verder sta ik er nog steeds achter. Ik was actief bij jong groen Antwerpen en wil, nu ik in Schoten woon, ook hier mijn steentje bijdragen. Ik droom van een mooie toekomst voor onze kinderen; ravotten in de bossen, een duik in het kanaal, veilig naar school fietsen... We moeten de groene rand rond Schoten behouden en ons richten op alternatieve vormen van wonen en het verkeersprobleem creatief aanpakken (betere fietspaden, goed openbaar vervoer, promoten van carpoolen...). Schoten moet een warme gemeente blijven voor iedereen !!"

Botermelkbaan

Stafmedewerker

Inge: "Ieder mens is in wezen reeds verschillend bij de geboorte en diversiteit geeft kleur aan de samenleving; ben je jong of oud, dik of dun, heb je een andere cultuur of ras, ben je andersdenkend of katholiek, is jouw geaardheid hetero of holebi, 'anders zijn' geeft altijd een meerwaarde aan de maatschappij. Hoe meer diversiteit, hoe interessanter de wereld lijkt.Daarom wil ik meewerken aan een harmonieuze samenleving waar 'ver'schillen belangrijker zijn dan 'ge'schillen. Daar waar zich problemen stellen, zoeken naar oplossingen en dit met het nodige respect voor alles en iedereen, zeker ook voor de natuur."

Inge, het Roze accent bij Groen in Schoten.