Mobiliteit

De laatste jaren groeide er een groene buffer tussen stad en rand. Tussen de Bredabaan en de Calixbergdreef werden binnen de zone een aantal natuurontwikkelingsprojecten geselecteerd. Het eerste bestaat uit een aantal weilanden van ongeveer 25 ha die worden doorsneden door de Horstebeek en de Dnjepper. Aansluitend bij het verbindingsgebied Amerlo-Vordenstein ligt het natuurreservaat ’t Asbroek, zo’n 10 ha en in beheer van Natuurreservaten. Door de vochtige omgeving hebben flora en fauna van deze natuurontwikkelings- en natuurverbindingsgebieden zich specifiek ontwikkeld. Wijziging van de grondwaterspiegel is dan ook nefast.

Typisch aan Schoten is zijn historisch gegroeide groene gordel van Kasteeldomeinen. Het gemeentebestuur bereidt voor al deze kastelen en domeinen beschermingsdossiers voor. Vlak bij de geplande werken vinden we van noord naar zuid: de domeinen Amerlo en Calixberg, het kasteel van Schoten met het gemeentepark en het Withof.

In verschillende wijken wordt de leef- en luchtkwaliteit bedreigd: Winkelstap, Amerlo, Filippus, Kasteeldreef, De Lek, Papenaerdekensstraat en Borgeind. Het Sint-Michielscollege met zo’n 800 leerlingen ligt op enkele tientallen meters van het traject. Een oprittencomplex ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan zal een aanzuigeffect creëren doorheen alle centrumstraten van de gemeente Schoten.

Op 23 september 2010 koos de Vlaamse regering definitief voor een tunnel i.p.v. een brug om de Antwerpse ring te sluiten. De aanleg van de A102 blijft onverkort overeind. De 'oostelijke tangent', was ook al opgenomen in het dubbelbesluit van maart. Deze verbinding moet het verkeer vanuit de Kempen en Limburg met bestemming Nederland weghouden van de stad.

In de gemeenteraad van Schoten werd op 25 maart 2010 unaniem een resolutie goedgekeurd over de A102. Zo dringt het bestuur aan bij de Vlaamse regering om zo'n verbinding enkel te realiseren "via een geboorde tunnel, die de groene open ruimten onaangeroerd laat en zonder enige op- of afrit onderweg teneinde sluipverkeer te vermijden". Groen! sluit zich hier volledig bij aan.

Nee we laten ons niet vangen… De groene zone op de reservatiestrook voor de grote ring moet te allen prijze groen blijven. Tunnels beloven en later wegens budgettaire redenen boven de grond alles omploegen is voor ons compleet onaanvaardbaar. Groen! wenst vooral een andere mobiliteit met veel meer aandacht en geld voor de verdere uitbouw van een vlot openbaar vervoer en snelle en comfortabele fietspaden. De groene gordel rond Antwerpen moet een groene buffer blijven. Fijn stof: nee, bedankt. Niet in Antwerpen, maar ook niet in de Antwerpse rand!

www.poortoost.be

Actueel

Groen Schoten formuleert naar aanleiding van het toekomstverbond voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Antwerpen haar visie en eisen.
Het doorgaande en havenverkeer rond de stad wordt geleid via een versterkte R2 en een nieuw aan te leggen autostrade A102 dwars door de groene buffer tussen stad en rand. Door natuurgebieden en parkdomeinen, langs woongebieden en scholen in Schoten...

Het stille netwerk GruunRant pakt uit met een fietstocht rond Antwerpen. Zo kan je kennismaken met de groene en open ruimte rond de stad. Je kan kiezen uit 3 parcours (17, 24 en 47 km). Vertrek aan een fietsknooppunt in je buurt (www.fietsnet.be).

In maart sloten de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos, Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen een toekomstverbond...

De burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen sloten op 15 maart een toekomstverbond voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Antwerpen.

Een stap die een einde moet stellen aan jaren van impasse. Het verbond omvat een ambitieus Routeplan 2030 waarbij:

  • het stadsregionale verkeer over een gesloten stedelijke ring...

Pagina's