Actueel

Eric De Swaef, gemeenteraadslid Groen

Groen-gemeenteraadslid Eric De Swaef is “matig positief, matig kritisch” over de eerste helft van de bestuursperiode van de meerderheidscoalitie NVA-CD&V-VLD. “Op het punt van de gezonde financiën, heeft de burgemeester gelijk, maar dat is nog mee een verdienste van de vorige bestuursperiode.

Waar wij als Groen problemen mee hebben, is het ontbreken van een duidelijke...

GruunRant: natuur, dicht bij de stad.

  • Waar stad en rand elkaar ontmoeten.
  • Waar de verstedelijking gestopt wordt.
  • Waar mensen samenwerken aan natuur. Een natuurverbindingsgebied voor belangrijke groengebieden in stad en rand. En dat willen we ‘samen’ doen. Met al dan niet georganiseerde burgers, ambtenaren, politici, bedrijven, …
  • We vormen nu...

Bij het aanleggen van de wijk De List heeft de gemeente twee percelen bedongen voor openbaar nut.  Deze konden door de wijk gebruikt worden voor de wijkwerking, speelbos, ... Nu wil de gemeente de gronden verkavelen.
Groen Schoten vindt dit een slecht en oneerlijk idee. Lees waarom

Een nieuw wijkhuis voor De List (fotoshop):

Huidige situatie:...

Bevoegdheden

Bonte Hannek, 40 ha natuurgebied voor 0,02 euro
Geen autostrade (A102) dwars door Schoten!

Home